Địa Điểm
Địa Điểm
Địa Điểm

VCR COFFEE – ROASTERY

8A/8C2 Thái Văn Lung (Hẻm 8A),
phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM

(+84) 090 290 6628

Thứ Hai – Thứ Sáu: 7.30 sáng – 6.00 chiều
Thứ Bảy, Chủ Nhật: 7.30 sáng – 6.00 chiều

TÌM ĐƯỜNG

VCR COFFEE – ROASTERY

8A/8C2 Thái Văn Lung (Hẻm 8A),
phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM

(+84) 090 290 6628

Thứ Hai – Thứ Sáu: 7.30 sáng – 6.00 chiều
Thứ Bảy, Chủ Nhật: 8.00 sáng – 6.00 chiều

TÌM ĐƯỜNG

VCR COFFEE – BANGKOK

314 – 315 Rama 9, Soi 17, Huay Khwang, Bang Kapi,
Bangkok, Thailand

(+66) 63 017 7768

Mỗi ngày: 08.00 Sáng – 05.00 Chiều

TÌM ĐƯỜNG

VCR COFFEE – BANGKOK

314 – 315 Rama 9, Soi 17, Huay Khwang, Bang Kapi, Bangkok, Thailand, Bangkok

(+66) 63 017 7768

Mỗi ngày: 08 Sáng – 05 Chiều

TÌM ĐƯỜNG