Mỗi câu chuyện hay thường bắt đầu từ một hành trình thú vị. Chúng tôi cũng vậy, bắt đầu từ một hành trình cá nhân.

Phong Lâm,
người sáng lập

Mỗi câu chuyện hay thường bắt đầu từ một hành trình thú vị. Chúng tôi cũng vậy, bắt đầu từ một hành trình cá nhân.

Phong Lâm, người sáng lập
ĐIỀU
THÔI
THÚC…
ĐIỀU
THÔI
THÚC…
ĐIỀU
THÔI
THÚC…

Một phần của cuộc sống là khám phá và sẵn sàng cho những gì chưa biết. Tôi đã dành một vài thập kỷ để làm điều đó. Đó là việc học làm thế nào để xây dựng, thực thi, quản lý … cho tốt hơn hoặc tệ hơn… Trong nhiều năm, tôi đã gặp và gắn kết với những cá nhân đáng nhớ mà tài năng và cả những thách thức của họ đã truyền cảm hứng. Trên đường đi, các khám phá kinh ngạc nhất trong cuộc sống là hằng số:

Tôi muốn tạo ra một điều gì đó là một mẫu số chung cho bản thân và những người xung quanh. Đây là điều thôi thúc.

Điều thôi thúc đã đưa tôi đến nhiều nơi trên thế giới. Tôi đã có nhiều ngày, nhiều tuần ở những nền văn hóa cà phê khác nhau. Tôi đã được trải nghiệm những sản phẩm cà phê ngon. Điều quan trọng nhất là nghiên cứu, tìm hiểu các nguyên tắc và đạo đức của một doanh nghiệp cà phê tốt.

Chúng tôi đã khởi đầu để tạo ra điều gì đó có thể chứa đựng tất cả những trải nghiệm cũ và mới. Và cà phê cùng mọi thứ xoay quanh cà phê đã đưa chúng tôi và những người bạn từng bước cùng nhau hình thành một ‘republic định cỡ hạt cà phê’.


REPUBLIC
ĐỊNH CỠ
-HẠT
CÀ PHÊ

REPUBLIC
ĐỊNH CỠ
-HẠT
CÀ PHÊ

REPUBLIC
ĐỊNH CỠ
-HẠT
CÀ PHÊ

REPUBLIC
ĐỊNH CỠ
-HẠT
CÀ PHÊ

Chúng tôi tin vào hạt cà phê Việt Nam. Chúng tôi đã và sẽ luôn luôn tin rằng với sự tôn trọng và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp, người nông dân và công ty của chúng tôi có thể duy trì một mối quan hệ bền vững. Chúng tôi cũng tin rằng với sự đầu tư và giá cả minh bạch, cả người sản xuất và người tiêu dùng có thể lợi nhuận và phát triển thịnh vượng.

Với sự cống hiến to lớn và sự yêu thích trong hành trình ‘từ hạt đến ly cà phê’, hạt cà phê Việt có thể nắm bắt các tiêu chuẩn cao nhất; sản phẩm địa phương có thể đáp ứng các nhu cầu của những người ủng hộ ở khắp nơi trên thế giới. Từ thu hoạch, chọn lọc, sơ chế, rang và đóng gói để xay ra, để pha, để phục vụ, để thưởng thức và kết nối; tiếp tục lặp lại…. Mục tiêu không mệt mỏi của chúng tôi là không phải chỉ ‘nói’ về cà phê, chúng tôi ở lại đúng với tất cả các yêu cầu của sự khởi đầu: kết nối ‘những người cùng chí hướng’, thông qua cà phê.

Một republic.
Việt Nam là sự khởi đầu.

Một republic. Việt Nam là sự khởi đầu.