Everything But Espresso

bởi Scott Rao

Trong một thế giới mà nghiên cứu cà phê thường được định hình bởi khẩu vị chủ quan, phân tích của Scott Rao cung cấp một ý kiến logic về những cách chiết xuất cà phê tối ưu. Cuốn sách nói về những yếu tố quan trọng nhất trong việc pha chế cà phê tốt bằng những phương pháp không sử dụng đến Espresso, như Syphon, Pour-over, Drip, và French Press. Những barista tìm kiếm sự nhất quán và sẵn sàng đón nhận những cách để nâng cao kỹ năng làm cà phê nên thêm cuốn sách này vào danh sách cần đọc.

 

Chỉ còn lại 1 sản phẩm

3,680,000VND