BÌNH syphon Yama

Bình Syphon Thủy Tinh Yama
Bình chiết xuất chân không 3 tách. Bình chân không Yama được giao kèm với một lọc vài, các phần lắp ráp bộ lọc, một muỗng đo lường, nắp/ chân đứng, bình đốt cồn, và bình chân không. Lọc vải có thể được đặt hàng thêm. ‘Tách’ theo tiêu chuẩn của Yama vào khoảng 80ml cho mỗi tách.

Hết hàng