PHỄU SỨ V60

Được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới, V60 dành cho pour over.
Tại sao hình nón? Giấy lọc hình nón tăng thêm độ sâu cho các lớp cà phê, nên khi nước chảy về phần trung tâm, thời gian tiếp xúc của nước và bột cà phê được tăng lên.

– Hario

Xóa