Giày MỘT

MỘT đôi giày nữa.
Vải canvas bên ngoài và lót bên trong, đế cao su tự nhiên.
MỘT đôi giày, MỘT thiết kế, MỘT Sài Gòn.
www.motdoigiay.vn

*Chọn “M” cho size Nam và “W” cho size Nữ.

Xóa