The Monocle Guide Bundle

Bộ sách Monocle Guide bao gồm:

  • The Monocle Guide to Better Living
  • The Monocle Guide to Good Business
  • The Monocle Guide to Cosy Homes
  • How to make a Nation: a Monocle Guide
  • The Monocle Guide to Drinking and Dining

Những quyển sách đến từ Monocle đã chỉ cho bạn cách để xây dựng một cuộc sống, doanh nghiệp, ngôi nhà và quốc gia tốt hơn. Và bây giờ bạn có thể dễ dàng lấy thêm được rất nhiều cảm hứng từ bốn quyển còn lại trong bộ sách Monocle Guide: bốn bộ sưu tập phong phú sẽ làm thú vị thêm tủ sách và cuộc sống của bạn.

– Gestalten

7,500,000VND