The Little Coffee Know-It-All

bởi Shawn Steiman

Bạn có thể nghĩ bạn đã biết những tất cả mọi thứ cần biết về rang và chiết xuất cà phê, nhưng cuốn sách còn tìm hiểu sâu hơn về thức uống được cả thế giới ưa chuộng này. Hơn thế nữa, cuốn sách này còn đi một bước xa hơn những cuốn cùng loại ở việc nghiên cứu về lịch sử, khoa học đằng sau việc rang và chiết xuất cà phê, cũng như hướng dẫn cảm nhận hương vị cà phê. Những người hâm mộ cà phê thực sự chắc chắn sẽ luôn bị ám ảnh bởi cuốn sách này. The Little Coffee Know-It-All không dành cho những người yếu tim.

 

Hết hàng