The Coffee Roaster’s Companion

bởi Scott Rao

The Coffee Roaster’s Companion dễ dàng là một trong những cuốn sách ngắn gọn và đáng đọc nhất hướng dẫn bạn đến với thế giới rang cà phê chuyên nghiệp. Scott Rao đã tư vấn cho những nhà rang tốt nhất trên thế giới, và bây giờ ông ấy mang chuyên môn của mình vào một cuốn sách trong tầm tay của bất kỳ thợ rang nào trên thế giới. Sổ tay này trình bày với một phương pháp tiếp cận có hệ thống, tổng hợp những cách làm hiệu quả nhất để rang, thứ phương pháp mang lại chất lượng thường thấy ở những những nhà rang tốt nhất.

Chỉ còn lại 1 sản phẩm

2,947,000VND