CÂN acaia pearl

MÀU ĐEN

Thuần thục nghệ thuật pha cà phê với Acaia – chiếc cân duy nhất được thiết kế cho người yêu cà phê cần đo xác chính trọng lượng, thời gian và tốc độ chảy khi pha cà phê.
Chiếc cân đơn giản, hiện đại và giản thể này được thiết kế để đạt hiệu quả cao nhất, tương thích với ứng dụng Acaia cho Iphone và Android, sẽ cung cấp cho bạn khả năng vô tận để khám phế thế giới tinh tế của cà phê.

– Acaia

 

Chỉ còn lại 1 sản phẩm (có thể đặt hàng trước)

4,850,000VND